Ovulace

Ovulace je moment, kdy může dojít k otěhotnění. Během ovulace dochází k uvolnění zralého vajíčka z vaječníku a putuje vejcovodem k děloze, zde dochází k oplodnění vajíčka spermií.

Základem je termín ovulace

Pojmem ovulace označujeme moment uvolnění vajíčka z vaječníku. Takto uvolněné vajíčko je připraveno na oplodnění. Při pohlavním styku dochází k ejakulaci, tedy uvolnění spermatu a následnému pohybu spermií děložním hrdlem do dělohy a poté do vejcovodů, kde se setkávají s uvolněným vajíčkem a dochází ke splynutí pohlavních buněk – vajíčka a spermie – neboli k oplodnění. Spermiím trvá pouhých 5 minut od ejakulace, aby doputovaly do vejcovodu, avšak jejich schopnost oplodnit uvolněné vajíčko přetrvává ještě 24-72 hodin. Vajíčko je schopno oplodnění po dobu cca 24 hodin po ovulaci. Pokud dojde k oplodnění vajíčka spermií, pokračuje oplodněné vajíčko dále do dělohy, kde se zhruba 7. den po ovulaci uhnízdí v děložní sliznici. Každý menstruační cyklus se takto uvolní 1 oplodnění schopné vajíčko, z něhož se po oplodnění vyvíjí zárodek budoucího plodu. Během raného stádia vývoje může také dojít k rozdělení oplodněného vajíčka na dvě identické poloviny, tak vznikají jednovaječná dvojčata. Zřídka se mohou uvolnit vajíčka dvě (a zcela výjimečně i více), která pokud jsou oplodněna, jsou základem pro dvojvaječná dvojčata (nebo vícerčata). Na druhou stranu některé menstruační cykly mohou být i u zdravých žen anovulační, tzn. že k uvolnění vajíčka z vaječníku vůbec nedojde.

Plodné dny

Tzv. „plodné dny“ jsou období cca 3 dnů před a 3 dnů po ovulaci, ve kterých je pravděpodobnost otěhotnění nejvyšší. Čím blíže skutečné ovulaci dojde k pohlavnímu styku, tím je pravděpodobnost otěhotnění vyšší.

Jak určit termín ovulace

Žena pokoušející se otěhotnět se obvykle snaží určit, kdy u ní dochází k ovulaci, a k tomuto termínu plánovat pohlavní styk, aby tak zvýšila pravděpodobnost oplodnění. Existuje vícero způsobů, jak termín ovulace určit. Základem je vedení tzv. menstruačního kalendáře, do něhož žena denně zapisuje všechny důležité parametry, podle nichž lze blížící se ovulaci poznat. V dnešní době již není potřeba si vést papírový kalendář, ale moderní dívky a ženy mají k dispozici a zdarma ke stažení hned několik mobilních aplikací, které plní funkci (mnohdy velmi sofistikovaného) menstruačního kalendáře.

Poruchy ovulace

I u zdravých žen se někdy stává, že během cyklu nedojde k uvolnění vajíčka z vaječníku, tedy k ovulaci, a cyklus je tzv. anovulační. Když se ale cykly bez ovulace stávají pravidlem, může nastat větší problém, zejména pak v případě, pokud si žena přeje otěhotnět. K tomu, aby pravidelně docházelo k ovulaci, musí správně fungovat tzv. hypotalamo-hypofyzárně-ovariální osa, která hraje klíčovou roli v produkci hormonů umožňujících bezproblémovou ovulaci a reprodukci. Pokud je hormonální rovnováha narušena, může dojít k poruše ovulačního cyklu. Nejčastějšími příčinami takových poruch bývá onemocnění zvané PCOS – syndrom polycystických ovarií, dále bývá na vině také zvýšená hladiná hormonu prolaktinu, narušená funkce štítné žlázy, podvýživa nebo naopak nadváha, případně vyšší věk ženy a s ním spojené postupné vyhasínání funkce vaječníků.

Absence ovulace může a nemusí mít za následek vynechání nebo úplnou absenci menstruace, tzv. amenorrheu. Může se tedy stát, že i když pravidelně menstruujete, během cyklů nedochází k ovulaci. Pokud máte podezření, že u vás neprobíhá pravidelná ovulace, se svými obavami se svěřte gynekologovi. Ten rozhodne o případných dalších vyšetřeních a vhodném postupu.

Ovulační kalendář – Nechte si vypočítat své plodné dny