PCOS = Syndrom polycystických ovarií

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je jednou z nejčastějších hormonálních poruch u žen.  Postihuje až 10 % žen v reprodukčním věku a je jednou z hlavních příčin ženské neplodnosti. Tělo ženy s PCOS totiž produkuje více mužského hormonu. V důsledku toho dochází k zastavení ovulace, nepřítomnosti menstruace, a naopak zvýšení tzv. androgenních rysů, jako je např. výskyt ochlupení na obličeji, břiše, prsou či zádech, nadváha s hromaděním tuku v oblasti břicha, někdy i vypadávání vlasů. Ženy s PCOS často trpí nadváhou nebo obezitou. Obzvlášť důležité je, že ženy s PCOS často trpí metabolickými poruchami vedoucími ke vzniku insulinové rezistence a posléze i cukrovkou 2. typu.

 

Podle tzv. Rotterdamských kritérií z r. 2003 je PCOS definován přítomností alespoň dvou z následujících tří kritérií:

  1. Ultrazvukový průkaz polycystických ovárií. Sonografické vyšetření musí být provedeno zkušeným lékařem ve folikulární fázi (v 1. polovině) menstruačního cyklu. Polycystické vaječníky jsou definovány přítomností alespoň 12 drobných (2-8mm) folikulů, které dohromady přesahují objem 10 ml (toto vyšetření není relevantní u žen, které užívají hormonální antikoncepci).
  2. Chronické anovulační cykly (tj. nepravidelný menstruační cyklus, při kterém chybí ovulace)
  3. Klinický a/nebo laboratorní hyperandrogenismus (tj. nadbytek mužských pohlavních hormonů projevující se typickými příznaky a nebo laboratorně prokázaný).

Ženy, u kterých je prokázán PCOS, trpí stejnými poruchami metabolismu jako pacienti s metabolickým syndromem – objevuje se u nich inzulinová rezistence (nižší citlivost k vlastnímu inzulínu), často také porucha glukózové tolerance nebo již vzniklý diabetes mellitus (cukrovka) 2. typu a také dyslipidémie (porucha hladiny tuků v krvi – zvýšená hladina cholesterolu nebo zvýšená hladina LDL – tzv. „zlého“ cholesterolu).

V důsledku nepřítomnosti ovulace mají ženy s PCOS problémy s otěhotněním. Kromě toho je u nich zvýšené riziko dalších závažných zdravotních komplikací vyplývajících ze špatně fungujícího metabolismu. Hrozí jim obezita, vysoký krevní tlak, kardiovaskulární onemocnění, cévní mozkové příhody, již zmíněné cukrovky 2. typu roste také riziko rakoviny děložní sliznice, vzniku deprese a úzkostných stavů a mnoho dalších komplikací.

Léčba PCOS je složitá a dlouhodobá. Závisí na tom, jakého cíle chce žena dosáhnout – zda je hlavní motivací otěhotnění, léčba zvýšeného ochlupení a akné nebo zda je prioritou snížení koncentrace insulinu v krvi a prevence následných zdravotních komplikací.

Často se stává, že žena přicházející do gynekologické ordinace s nepravidelným či chybějícím menstruačním cyklem. Menstruační cyklus a projevy akné lze úspěšně regulovat podáváním hormonální antikoncepce. Ta ale není řešením, pokud si žena přeje otěhotnět. Je také třeba si uvědomit, že hormonální antikoncepce sice potlačí vnější projevy PCOS, ale metabolická nerovnováha při této léčbě přetrvává a neřeší tedy riziko vzniku souvisejících závažných onemocnění.

V rámci léčby PCOS je také důležitá úprava životního stylu pacientky – úprava stravy a dodržování pravidelné pohybové aktivity s cílem redukce a udržení hmotnosti. Ta je podmíněna snížením kalorického příjmu a navýšením energetického výdeje.

Klinické výzkumy1 prokázaly, že u žen s prokázaným PCOS dochází při zařazení diety s mírně sníženým obsahem sacharidů (s preferencí sacharidů s nižším glykemickým indexem) a navýšením obsahu bílkovin kromě redukce hmotnosti také k pozitivním změnám v hladinách hormonů (snížení hladiny testosteronu, mužského pohlavního hormonu) a k úpravě metabolických parametrů (pokles inzulinové rezistence, pokles hladiny LDL – „zlého“ cholesterolu). Běžně je dostupná řada informací o dietách tohoto typu, které by ideálně měly být doplněny vhodnou fyzickou aktivitou, je také vhodné navštívit lékaře dietologa.

Další terapie by měla být zaměřená na řešení insulinové rezistence. Medikamentózní léčba však bývá složitá a ne vždy úspěšná.

Kromě léků odborníci také často doporučují užívání myo-inositolu a D-chiroinositolu. Mnoho klinických studií prokázala efekt na zlepšení funkce vaječníků s normalizací menstruačního cyklu, navození ovulace a dosažení těhotenství i zlepšení metabolických parametrů u žen s PCOS.2

  1. Moran LJ, Ko H, Misso M, Marsh K, Noakes M, Talbot M, Frearson M, Thondan M, Stepto N, Teede HJ.: Dietary composition in the treatment of polycystic ovary syndrome: a systematic review to inform evidence-based guidelines. Publikováno v Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics v dubnu 2013.
  2. Křepelka P.: Myoinositol v terapii syndromu polycystických ovarií, Čes. Gynek 2014, 79(3): 242-246

Ovulační kalendář – Nechte si vypočítat své plodné dny